Sorry, this video is not available in your country.

Biden Đang Cân Nhắc Việc Xóa Nợ Cho Khoản Vay Sinh Viên

chia sẻ

Biden Đang Cân Nhắc Việc Xóa Nợ Cho Khoản Vay Sinh Viên

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 14/05/2022
Tổng thống Biden cho biết ông đang "xem xét" về việc tha một số khoản nợ cho sinh viên liên bang, nhưng số tiền mà ông đang cân nhắc là dưới 50.000 đô la cho mỗi người vay, thấp hơn một số đảng viên Đảng Dân chủ đề nghị kể từ khi ông nhậm chức.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm