Sorry, this video is not available in your country.

Biden Thông Qua Tuyên Bố Khẩn Cấp Cho California Sau Trận Lũ Lụt Nghiêm Trọng

chia sẻ

Biden Thông Qua Tuyên Bố Khẩn Cấp Cho California Sau Trận Lũ Lụt Nghiêm Trọng

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 18/03/2023
Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn tuyên bố khẩn cấp liên bang cho California sau điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm