Sorry, this video is not available in your country.

Biên Giới Colombia Với Venezuela Mở Cửa Sau 14 Tháng Đóng Cửa Do Covid-19

chia sẻ

Biên Giới Colombia Với Venezuela Mở Cửa Sau 14 Tháng Đóng Cửa Do Covid-19

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 10/06/2021
Colombia đã mở lại cửa khẩu quan trọng sau 14 tháng ngừng hoạt động. Venezuela đã từ chối làm việc tương tự buộc nhiều người phải đi con đường nguy hiểm, bất hợp pháp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm