Sorry, this video is not available in your country.

Biển Số Ô Tô "Tứ Quý" Đấu Giá Trúng Ở Mức 250 Triệu Đồng

chia sẻ

Biển Số Ô Tô "Tứ Quý" Đấu Giá Trúng Ở Mức 250 Triệu Đồng

Người đăng:
Ngày đăng: 22/09/2023
Ngày 21/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã đưa ra đấu giá 18 biển số ô tô "siêu đẹp" trong đó có cả biển ngũ quý, số sảnh tiến và biển tứ quý.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm