Sorry, this video is not available in your country.

"Biệt Đội" Cứu Hộ Xe Máy Quảng Ngãi SOS 76

chia sẻ

"Biệt Đội" Cứu Hộ Xe Máy Quảng Ngãi SOS 76

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/02/2020
Lấy tiêu chí hoạt động là "không lương; không bảo hiểm; không lợi nhuận; không sợ khó; không bao giờ bỏ cuộc." Nhóm Cứu hộ xe máy Quảng Ngãi SOS 76 lấy nụ cười và niềm vui của người dân làm kim chỉ nam cho hành động. Lòng thiện nguyện và tinh thần nghĩa hiệp từ nhóm đã làm ấm hơn tình người trên đất Quảng Ngãi. Rất nhiều người dân bị sự cố về xe máy đã được nhóm thiện nguyện này giúp đỡ kịp thời.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm