Sorry, this video is not available in your country.

Biểu Tình Chống Đối Chính Quyền Ở Kinshasa Bị Cảnh Sát Đàn Áp

chia sẻ

Biểu Tình Chống Đối Chính Quyền Ở Kinshasa Bị Cảnh Sát Đàn Áp

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/09/2021
Cảnh sát đàn áp những người biểu tình phe đối lập ở Kinshasa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm