Sorry, this video is not available in your country.

Biểu Tình Nổ Ra Ở Thủ Đô Của Senegal Vì Lệnh Giới Nghiêm Do Virus

chia sẻ

Biểu Tình Nổ Ra Ở Thủ Đô Của Senegal Vì Lệnh Giới Nghiêm Do Virus

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/01/2021
Nhiều thanh niên xuống đường đốt lốp xe ở Dakar trong một đêm biểu tình phản đối lệnh giới nghiêm được khôi phục để hạn chế sự lây lan của Covid-19. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm