Sorry, this video is not available in your country.

Bờ Biển New Zealand (Phần 3 - Tập 4)

chia sẻ

Bờ Biển New Zealand (Phần 3 - Tập 4)

Neil Oliver đưa ta tới một hành trình thú vị dọc theo bờ biển của New Zealand, tới với các địa danh và những câu chuyện giúp định hình một quốc đảo tươi đẹp như ngày nay.