Sorry, this video is not available in your country.

Bộ Công An Đề Xuất Xe Tải, Xe Khách Không Chạy Đêm Quá 3 Giờ Liên Tục

chia sẻ

Bộ Công An Đề Xuất Xe Tải, Xe Khách Không Chạy Đêm Quá 3 Giờ Liên Tục

Người đăng:
Ngày đăng: 30/09/2023
Công an đề xuất tài xế xe tải, xe khách không được lái xe liên tục quá 3 giờ vào ban đêm, giữa 2 lần phải dừng nghỉ tối thiểu 30 phút.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm