Sorry, this video is not available in your country.

Bộ Công An Nhận Trách Nhiệm Về Việc Cấp Hộ Chiếu Mới Không Có Nơi Sinh

chia sẻ

Bộ Công An Nhận Trách Nhiệm Về Việc Cấp Hộ Chiếu Mới Không Có Nơi Sinh

Trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội về việc cấp Hộ chiếu mẫu mới không có nơi sinh của công dân, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, nhiều nước trên thế giới đều sử dụng mẫu Hộ chiếu như Việt Nam và đa số các nước trên thế giới đều chấp nhận Hộ chiếu mới như của chúng ta.
Tags: Bộ Công An #hộ Chiếu #nơi Sinh