Sorry, this video is not available in your country.

Bỏ Đề Xuất Cấm Tuyệt Đối Vượt Đèn Vàng

chia sẻ

Bỏ Đề Xuất Cấm Tuyệt Đối Vượt Đèn Vàng

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Theo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất, Ban soạn thảo đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi trên vạch dừng hoặc qua vạch dừng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm