Sorry, this video is not available in your country.

Bolivia: Hủy Bỏ Lễ Hội Dân Gian Khiến Đời Sống Các Nghệ Nhân Lao Đao

chia sẻ

Bolivia: Hủy Bỏ Lễ Hội Dân Gian Khiến Đời Sống Các Nghệ Nhân Lao Đao

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/01/2021
Thợ thêu bậc thầy Felix Quisbert Gutierrez, một nghệ nhân tạo ra trang phục múa dân gian, than thở về những ảnh hưởng kinh tế và văn hóa của việc đóng cửa doanh nghiệp 50 năm tuổi của mình do đại dịch Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm