Sorry, this video is not available in your country.

Boris Johnson Phủ Nhận ''Thà Để Các Cơ Thể Chất Đống Cao'' Hơn Phong Tỏa

chia sẻ

Boris Johnson Phủ Nhận ''Thà Để Các Cơ Thể Chất Đống Cao'' Hơn Phong Tỏa

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/05/2021
Boris Johnson đã phủ nhận việc nói rằng ông đã chuẩn bị để "xác chất đống" thay vì ra lệnh phong tỏa do Coronavirus. 
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm