Sorry, this video is not available in your country.

Brazil "Vỡ Trận", Trở Thành Nước Có Số Ca Nhiễm Covid-19 Lớn Thứ 2 Thế Giới

chia sẻ

Brazil "Vỡ Trận", Trở Thành Nước Có Số Ca Nhiễm Covid-19 Lớn Thứ 2 Thế Giới

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/05/2020
Với tổng số 330.890 ca bệnh Covid-19, quốc gia lớn tại khu vực Mỹ Latin này đang là nước bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ là nước đang đứng đầu về số ca bệnh (1.644.848) cũng như số người chết (23.951).
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm