Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Brian Và Charles - Brian And Charles

8.4 / 15 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Điện ảnh
Đạo diễn: Jim Archer
Brian là một nhà phát minh cô độc đã quyết định chế tạo một robot đề bầu bạn, nhưng lại phải đương đầu với một thứ vượt khỏi mọi mong đợi của mình.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 10.0 120 Phút
Phim lẻ 7.3 91 Phút
Phim lẻ 9.4 86 Phút
Phim lẻ 8.6 123 Phút
Phim lẻ 7.1 116 Phút
Phim lẻ 6.4 110 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 95 Phút
Phim lẻ 8.7 98 Phút
Phim lẻ 8.5 153 Phút
Phim lẻ 7.7 150 Phút
Phim lẻ 8.4 130 Phút
Phim lẻ 7.8 146 Phút
Phim lẻ 8.7 138 Phút
Phim lẻ 8.3 167 Phút
Phim lẻ 7.6 161 Phút
Phim lẻ 8.5 142 Phút
Phim lẻ 7.8 92 Phút
Phim lẻ 8.0 117 Phút
Phim lẻ 6.5 95 Phút
Phim lẻ 6.7 111 Phút
Phim lẻ 7.5 77 Phút
Phim lẻ 5.5 97 Phút
Phim lẻ 8.6 83 Phút
Phim lẻ 8.6 142 Phút
Phim lẻ 10.0 149 Phút
Phim lẻ 7.5 112 phút
Phim lẻ 6.5 106 Phút
Phim lẻ 9.1 133 Phút
Phim lẻ 9.9 97 Phút