Sorry, this video is not available in your country.

Bùng Binh Còn Nhiều Bất Cập Khiến Giao Thông Hỗn Loạn

chia sẻ

Bùng Binh Còn Nhiều Bất Cập Khiến Giao Thông Hỗn Loạn

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 05/07/2020
Tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có một bùng binh đặt tại điểm giao nhau giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 26, do bùng binh có mặt bằng quá rộng, lại được lắp đặt nhiều cụm tiểu bùng binh liên hoàn khiến các phương tiện không biết phải chạy hướng nào.
Tags: Giao thông

Tin Tức Tất cả

Xem thêm