Sorry, this video is not available in your country.

Cá Bè Chết Hàng Loạt Trên Sông Cái Vừng Là Do Thiếu Oxy Cục Bộ

chia sẻ

Cá Bè Chết Hàng Loạt Trên Sông Cái Vừng Là Do Thiếu Oxy Cục Bộ

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 14/02/2020
Liên quan đến tình trạng cá nuôi bè trên sông Cái Vừng đi qua 2 tỉnh Đồng Tháp và An Giang bị chết hàng loạt, qua kết quả phân tích mẫu cá chết và mẫu nước, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp kết luận do thiếu oxy cục bộ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm