Sorry, this video is not available in your country.

Cá Mập Rạn San Hô Ở Malaysia Bị Bệnh Ngoài Da Bí Ẩn

chia sẻ

Cá Mập Rạn San Hô Ở Malaysia Bị Bệnh Ngoài Da Bí Ẩn

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 20/06/2021
Các nhà sinh vật biển đang điều tra một căn bệnh bí ẩn về da gây ra cho cá mập rạn san hô trắng ở Malaysia, với một số báo cáo ban đầu cho thấy nhiệt độ nước biển tăng cao có thể là nguyên nhân.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm