Sorry, this video is not available in your country.

Cà Mau Công Bố Khẩn Cấp Hạn Hán Cấp 2

chia sẻ

Cà Mau Công Bố Khẩn Cấp Hạn Hán Cấp 2

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 16/04/2024
Hạn hán đã làm các dòng sông trong vùng ngọt tỉnh Cà Mau khô cạn nước. Sạt lở, sụt lún đất xảy ra ở nhiều nơi làm thiệt hại tài sản của người dân. Trước tình trạng này UBND tỉnh Cà Mau đã công bố khẩn cấp hạn hán cấp hai trên địa bàn hai huyện Trần Văn Thời và U Minh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm