Sorry, this video is not available in your country.

Các Bệnh Viện Ở Ý Chịu Áp Lực Lớn Khi Covid Đạt Mức Cao Mới

chia sẻ

Các Bệnh Viện Ở Ý Chịu Áp Lực Lớn Khi Covid Đạt Mức Cao Mới

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 14/01/2022
Khi tỷ lệ nhiễm coronavirus hàng ngày ở Ý đạt mức cao mới, số người nhập viện trên toàn quốc lại một lần nữa tăng lên do biến thể Omicron. Tại bệnh viện Casalpalocco Covid ở Rome, tình hình đã trở nên nghiêm trọng trong khoảng một tháng, giám đốc y tế Marchese nói.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm