Sorry, this video is not available in your country.

Các Bộ Lạc Bản Địa Hy Vọng Tòa Án Đài Loan Sẽ Bảo Vệ Truyền Thống Săn Bắn

chia sẻ

Các Bộ Lạc Bản Địa Hy Vọng Tòa Án Đài Loan Sẽ Bảo Vệ Truyền Thống Săn Bắn

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 11/05/2021
Những giới hạn săn bắn hiện tại được áp dụng cho các cộng đồng Bản địa của Đài Loan có phải là phân biệt đối xử và vi hiến hay không?

Tin Tức Tất cả

Xem thêm