Sorry, this video is not available in your country.

Các Cửa Hàng Nhỏ Ở Vũ Hán Phải Chật Vật Để Tồn Tại

chia sẻ

Các Cửa Hàng Nhỏ Ở Vũ Hán Phải Chật Vật Để Tồn Tại

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/05/2020
Người dân ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, tâm chấn đầu tiên của đại dịch Covid-19, đang quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Nhưng với tổng số khách hàng ít hơn, các doanh nghiệp nhỏ đang phải vật lộn để sống mỗi ngày.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm