Sorry, this video is not available in your country.

Các Cuộc Tấn Công Bằng Tên Lửa Gần Dinh Tổng Thống Afghanistan

chia sẻ

Các Cuộc Tấn Công Bằng Tên Lửa Gần Dinh Tổng Thống Afghanistan

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 27/07/2021
Các cuộc tấn công bằng tên lửa đã diễn ra tại dinh Tổng thống ở Thủ đô Afghanistan.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm