Sorry, this video is not available in your country.

Các Nhà Đấu Giá Hàng Đầu Trưng Bày Các Tác Phẩm Ở New York

chia sẻ

Các Nhà Đấu Giá Hàng Đầu Trưng Bày Các Tác Phẩm Ở New York

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 11/05/2021
Sotheby's và Christie's tiết lộ các tác phẩm đấu giá sắp tới của họ, có tác phẩm của các nghệ sĩ bao gồm Jean-Michel Basquiat và Claude Monet.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm