Sorry, this video is not available in your country.

Các Nhà Địa Chất Phát Hiện "Thiên Đường" Trong Hố Sụt Karst Mới Ở Miền Nam Trung Quốc

chia sẻ

Các Nhà Địa Chất Phát Hiện "Thiên Đường" Trong Hố Sụt Karst Mới Ở Miền Nam Trung Quốc

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 03/07/2022
Hố sụt khổng lồ còn được gọi là tiankeng, hay "hố thiên đường", được phát hiện ở miền nam Trung Quốc vào ngày 20/6/2022. Các hố sụt karst, cùng với cụm hố sụt, được hình thành bởi một dòng chảy ngầm. Một phần của những khám phá bao gồm thực vật quý hiếm và hóa thạch của động vật biển cổ đại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm