Sorry, this video is not available in your country.

Các Nhà Khảo Cổ Khai Quật Được "Ví Dụ Gây Sốc Nhất Về Chế Độ Nô Lệ La Mã" Tại Pompeii

chia sẻ

Các Nhà Khảo Cổ Khai Quật Được "Ví Dụ Gây Sốc Nhất Về Chế Độ Nô Lệ La Mã" Tại Pompeii

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 16/12/2023
Một lò bánh mì nơi những người nô lệ bị giam cầm và bóc lột để sản xuất bánh mì đã được phát hiện trong đống đổ nát của Pompeii. Địa điểm khảo cổ này được xem là ví dụ gây sốc nhất về chế độ nô lệ ở thành phố La Mã cổ đại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm