Sorry, this video is not available in your country.

Các Nhà Khảo Cổ Trung Quốc Tìm Thấy Những Cuốn Kinh Phật Từ Năm 618

chia sẻ

Các Nhà Khảo Cổ Trung Quốc Tìm Thấy Những Cuốn Kinh Phật Từ Năm 618

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/05/2021
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã xác nhận việc phát hiện ra những cuốn kinh cổ có từ thời Tubo (618-642) ở Tây Tạng. Loạt tài liệu lịch sử mới cũng bao gồm các sắc lệnh triều đình từ triều đại nhà Nguyên và các con dấu bằng chữ viết Phags-pa, những bằng chứng quan trọng về quản trị trung ương trong thời gian đó.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm