Sorry, this video is not available in your country.

Các Nhà Khoa Học Anh Chỉ Ra Sự Liên Quan Giữa Rối Loạn Não Bộ Và Covid-19

chia sẻ

Các Nhà Khoa Học Anh Chỉ Ra Sự Liên Quan Giữa Rối Loạn Não Bộ Và Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/08/2020
Các nhà khoa học ở Anh đang cố gắng tìm hiểu thêm về các liên kết có thể có giữa coronavirus và tổn thương não. Tiến sĩ Benedict Michael, một nhà thần kinh học tư vấn từ Đại học Liverpool, đang thực hiện một nghiên cứu theo dõi hàng trăm bệnh nhân Covid-19 đã bị các vấn đề về thần kinh sau khi bị nhiễm căn bệnh này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm