Sorry, this video is not available in your country.

Các Nhà Máy Châu Á Bị Ảnh Hưởng Bởi Nhu Cầu Đặt Hàng, Nỗi Lo Về Phong Tỏa

chia sẻ

Các Nhà Máy Châu Á Bị Ảnh Hưởng Bởi Nhu Cầu Đặt Hàng, Nỗi Lo Về Phong Tỏa

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 09/12/2022
Sự sụt giảm đơn hàng sản xuất từ Mỹ và châu Âu cũng ảnh hưởng tới Việt Nam - nơi đang nổi lên là một trung tâm sản xuất khi các công ty dịch chuyển khỏi Trung Quốc...

Tin Tức Tất cả

Xem thêm