Sorry, this video is not available in your country.

Các Thành Viên BTS Chuẩn Bị Thực Hiện Nghĩa Vụ Quân Sự Tại Hàn Quốc

chia sẻ

Các Thành Viên BTS Chuẩn Bị Thực Hiện Nghĩa Vụ Quân Sự Tại Hàn Quốc

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 16/12/2023
Bốn thành viên còn lại của BTS sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm