Sorry, this video is not available in your country.

Các Tổ Chức Nhân Đạo Phản Đối Yêu Cầu Sơ Tán Dân Thường Của Israel

chia sẻ

Các Tổ Chức Nhân Đạo Phản Đối Yêu Cầu Sơ Tán Dân Thường Của Israel

Người đăng:
Ngày đăng: 19/11/2023
Một số cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo đã lên tiếng phản đối, sau khi Israel yêu cầu dân thường ở miền Nam dải Gaza sơ tán đến 1 khu vực gọi là "vùng an toàn".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm