Sorry, this video is not available in your country.

Các Trận Đại Dịch Làm Chao Đảo Thế Giới Trong Thế Kỷ Qua

chia sẻ

Các Trận Đại Dịch Làm Chao Đảo Thế Giới Trong Thế Kỷ Qua

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/04/2020
Từ đại dịch cúm Tây Ban Nha, cúm ở Hồng Kông, HIV... cho tới đại dịch Covid-19 đã khiến cả thế giới chao đảo, gặp nhiều khó khăn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm