Sorry, this video is not available in your country.

Các Trường Học Ở Thái Lan Mở Cửa Trở Lại Sau Khi Kết Thúc Phong Tỏa

chia sẻ

Các Trường Học Ở Thái Lan Mở Cửa Trở Lại Sau Khi Kết Thúc Phong Tỏa

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/07/2020
Học sinh đeo khẩu trang trở lại trường trung học ở Bangkok, khi dịch Covid-19 đã nằm trong tầm kiểm soát và Thái Lan dần trở lại trạng thái bình thường.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm