Sorry, this video is not available in your country.

Các Y Tá Madrid Kiệt Sức Vì Thiếu Nguồn Lực Trong Đợt Bùng Phát Dịch Mới

chia sẻ

Các Y Tá Madrid Kiệt Sức Vì Thiếu Nguồn Lực Trong Đợt Bùng Phát Dịch Mới

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 20/06/2020
Các nhân viên y tế và những người ủng hộ y tá tại bệnh viện Madrid, Tây Ban Nha đã tập hợp bên ngoài một bệnh viện để yêu cầu được trang bị các thiết bị, nguồn lực đầy đủ để đối phó với đại dịch đang kéo dài.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm