Sorry, this video is not available in your country.

Cách Phân Biệt Covid-19 Với Cúm Thường

chia sẻ

Cách Phân Biệt Covid-19 Với Cúm Thường

Người đăng: Tin quoc te
Ngày đăng: 12/03/2020
Khi các trường hợp coronavirus tiếp tục được báo cáo trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các quốc gia vẫn có cơ hội ngăn chặn dịch.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm