Sorry, this video is not available in your country.

Cali Bày Tỏ Kính Trọng Đối Với Những Người Biểu Tình Colombia Đã Thiệt Mạng

chia sẻ

Cali Bày Tỏ Kính Trọng Đối Với Những Người Biểu Tình Colombia Đã Thiệt Mạng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/05/2021
Những người biểu tình ở Cali, tây nam Colombia, bày tỏ lòng kính trọng đối với những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm