Sorry, this video is not available in your country.

Cán Bộ Được Nhận Tiền Hỗ Trợ Covid-19 Còn Người Dân Thì Không

chia sẻ

Cán Bộ Được Nhận Tiền Hỗ Trợ Covid-19 Còn Người Dân Thì Không

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 04/07/2020
Thời gian qua, người dân ở thôn Triêm Đức và Phước Huệ của xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên bức xúc vì phát hiện Bí thư chi bộ thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, Công an viên trong danh sách hộ cận nghèo, được nhận tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trong khi đó, rất nhiều gia đình khó khăn, có tên trong danh sách cận nghèo nhưng không được nhận tiền trợ cấp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm