Sorry, this video is not available in your country.

Cần Bổ Sung Chính Sách Hỗ Trợ Hợp Tác Xã Tiếp Cận Vốn

chia sẻ

Cần Bổ Sung Chính Sách Hỗ Trợ Hợp Tác Xã Tiếp Cận Vốn

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2023
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 25/5, đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo luật hợp tác xã (sửa đổi). Các ý kiến đồng tình cao với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có những quy định đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, nhất là các chính sách về đất đai, tiếp cận vốn, bảo hiểm, thuế, phí, lệ phí.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm