Sorry, this video is not available in your country.

Cận Cảnh Hai Chiếc Cổng Gạch Cổ Vừa Được Phát Hiện Ở Kinh Thành Huế

chia sẻ

Cận Cảnh Hai Chiếc Cổng Gạch Cổ Vừa Được Phát Hiện Ở Kinh Thành Huế

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 29/06/2020
Sau khi việc di dời dân cư ở khu vực Kinh thành Huế được thực hiện, giới nghiên cứu ở Huế mới đây rất bất ngờ khi hai chiếc cổng gạch cổ vừa được phát hiện.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm