Sorry, this video is not available in your country.

Cận Cảnh Những Buồng Khử Khuẩn Ở Tiệm Cơm, Tiệm Tóc...

chia sẻ

Cận Cảnh Những Buồng Khử Khuẩn Ở Tiệm Cơm, Tiệm Tóc...

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/03/2020
Xuất phát từ mong muốn bảo đảm môi trường an toàn cho khách hàng, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19, nhiều cơ sở kinh doanh đã tự bỏ tiền túi trang bị buồng khử khuẩn. Những thay đổi kịp thời của các cơ sở kinh doanh còn góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cá nhân và trách nhiệm chung trong việc chống dịch lây lan trong cộng đồng.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm