Sorry, this video is not available in your country.

Cận Cảnh Quy Trình Xét Nghiệm Covid-19

chia sẻ

Cận Cảnh Quy Trình Xét Nghiệm Covid-19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 08/08/2020
Những ngày này, khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đang vận hành với công suất tối đa để nhanh chóng trả kết quả về các đơn vị gửi mẫu, thực hiện phương án phù hợp trong việc cách ly, điều trị từng trường hợp cụ thể. Phóng sự ghi nhận cận cảnh quy trình xét nghiệm Covid-19 tại dây.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm