Sorry, this video is not available in your country.

Cần Chính Sách Cụ Thể Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Giao Thông Nông Thôn

chia sẻ

Cần Chính Sách Cụ Thể Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Giao Thông Nông Thôn

Người đăng:
Ngày đăng: 24/11/2023
Sáng 24/11, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đường bộ,cho biết, tại khoản 1 Điều 5 về chính sách phát triển đối với hoạt động đường bộ, với nội dung ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm