Sorry, this video is not available in your country.

Cần Đảm Bảo An Toàn Cho Công Nhân Vệ Sinh Môi Trường

chia sẻ

Cần Đảm Bảo An Toàn Cho Công Nhân Vệ Sinh Môi Trường

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 05/12/2023
, Nhìn lại vụ hai nữ công nhân vệ sinh môi trường bị bắn vô cớ ở Quảng Ngãi và nhiều trường hợp công nhân tử vong do bị ngạt khí dưới cống trong thời gian qua; những sự việc đau lòng này cho thấy công nhân làm nghề vệ sinh môi trường đang cần được quan tâm và đảm bảo an toàn lao động tốt hơn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm