Sorry, this video is not available in your country.

Cần Quy Định Rõ Để Giải Bài Toán Nguồn Nhân Lực Cho Lĩnh Vực Lưu Trữ

chia sẻ

Cần Quy Định Rõ Để Giải Bài Toán Nguồn Nhân Lực Cho Lĩnh Vực Lưu Trữ

Người đăng:
Ngày đăng: 25/05/2024
Sáng 24/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Cho rằng quy định về người làm công tác lưu trữ trong dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) còn khá chung chung, các đại biểu Quốc hội đề nghị, phải có giải pháp, quy định mang tính thực tiễn hơn để giải bài toán nguồn nhân lực, đáp ứng cho công tác lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị các cấp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm