Sorry, this video is not available in your country.

Cần Thơ Chi Gần 1.200 Tỉ Mở Rộng 5 Nút Giao Thường Xuyên Ùn Tắc Giao Thông

chia sẻ

Cần Thơ Chi Gần 1.200 Tỉ Mở Rộng 5 Nút Giao Thường Xuyên Ùn Tắc Giao Thông

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 28/11/2023
UBND thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khu vực và trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm