Sorry, this video is not available in your country.

Cần Thơ: Miễn Giảm Hơn 1,2 Tỷ Đồng Tiền Nước Sinh Hoạt Do Dịch Covid-19

chia sẻ

Cần Thơ: Miễn Giảm Hơn 1,2 Tỷ Đồng Tiền Nước Sinh Hoạt Do Dịch Covid-19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 07/08/2020
Ngày 6-8, ông Nguyễn Tùng Nguyên, tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ cho biết, đơn vị đã thực hiện miễn, giảm giá nước sinh hoạt do dịch COVID-19, nhằm chia sẻ bớt khó khăn cho khách hàng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm