Sorry, this video is not available in your country.

Cần Ưu Tiên Tiêm Vắc Xin Cho Người Trên 60 Tuổi

chia sẻ

Cần Ưu Tiên Tiêm Vắc Xin Cho Người Trên 60 Tuổi

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 28/11/2023
Cần ưu tiên tiêm vắc xin cho người trên 60 tuổi - Đó là thông tin các bác sĩ chia sẻ trong lễ ra mắt trung tâm tiêm chủng vắc xin Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm