Sorry, this video is not available in your country.

Cảng Scotland Cảm Nhận Được Sức Mạnh Của Cơn Bão Brexit

chia sẻ

Cảng Scotland Cảm Nhận Được Sức Mạnh Của Cơn Bão Brexit

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 02/10/2023
Theo chủ tàu đánh cá Mark Addison, có một sự khác biệt rõ ràng giữa những hứa hẹn về sự thịnh vượng và thực tế nghiệt ngã thời hậu Brexit đối với ngành đánh cá ở Anh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm