Sorry, this video is not available in your country.

Cảnh Cùng Quẫn Của Nhân Viên Y Tế Mỹ Trong Cuộc Chiến Với Covid-19

chia sẻ

Cảnh Cùng Quẫn Của Nhân Viên Y Tế Mỹ Trong Cuộc Chiến Với Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 11/04/2020
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe vẫn phải làm mỗi ngày mà không có đủ khẩu trang, găng tay, áo choàng, đồ bảo hộ và họ đang cầu xin các thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm