Sorry, this video is not available in your country.

Cảnh Sát Brazil Tìm Thấy Bức Tranh Bị Đánh Cắp Trị Giá Gần 50 Triệu Bảng Anh

chia sẻ

Cảnh Sát Brazil Tìm Thấy Bức Tranh Bị Đánh Cắp Trị Giá Gần 50 Triệu Bảng Anh

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 19/08/2022
Đêm 6/8, cảnh sát Brazil đã tìm thấy 2 bức tranh bị đã đánh cắp là Couple của danh họa Lasar Segall và Women at the Window của Emiliano Di Cavalcanti, bị mất vào ngày 12/6 từ bảo tàng Estacao Pinacoteca ở Sao Paulo, và bắt giữ 1 người trong 3 kẻ bị tình nghi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm